Willem van Oranje

Willem van Oranje is misschien wel de meest bekende Nederlander. We kennen zijn naam allemaal uit het volkslied, maar wie hij nou precies was en hoe zijn leven eruit zag weten veel Nederlanders niet.

Willem van Nassau werd op 24 april 1533 geboren. Hoewel zijn vader niet de titel Prins van Oranje heeft, krijgt Willem toch die titel nadat zijn oom, die kinderloos is, overlijdt. Hij erft op 11-jarige leeftijd alle goederen van zijn oom, inclusief de titel Prins van Oranje.

Op 18-jarige leeftijd wordt Willem door Keizer Karel de vijfde van Frankrijk benoemd tot kolonel en in dat jaar trouwt hij ook met Anna van Egmond. Het echtpaar krijgt samen drie kinderen, maar een van de kinderen sterft op jonge leeftijd. Anna sterft zelf ongeveer 7 jaar na het huwelijk.

Willem is op dat moment al benoemd tot Ridder van het Gulden Vlies. In 1559 ontmoet hij Eva Eliver met wie hij een korte relatie heeft. Uit die relatie krijgt hij zijn vierde kind, Justines. Justines weet zich later op te werken tot admiraal van Zeeland.

In hetzelfde jaar wordt ook vrede gesloten tussen Spanje en Frankrijk. Willem heeft in dat jaar moeite om loyaal te blijven aan de machtshebbers, aangezien zij de burgerlijke en godsdienstige vrijheid in Nederland willen aantasten. Willem houdt zich echter tijdelijk stil en hij krijgt hier ook de bijnaam Willem de Zwijger.

Hij blijft echter problemen hebben met de keuze tussen de Spaanse koning en Nederland. Nadat de Beeldenstorm in 1966 heeft plaatsgevonden en de Spaanse koning besluit de Nederlanders zwaar te straffen, besluit Willem echter de kant van de Nederlanders te kiezen. Hij wil Nederland bevrijden uit handen van de Spanjaarden.

Hoewel de Spanjaarden vrijwel heel Nederland bezetten, groeit het verzet en iedereen heeft de hoop gevestigd op Willem van Oranje. Alleen Zeeland en Holland weten de Spaanse troepen tegen te houden en Willem vestigt zich in Enkhuizen. Hij weet de Katholieken en Calvinisten te overtuigen en bondgenootschap met hem aan te gaan.

In de jaren daarna wordt langzaam terrein gewonnen en langzaam maar zeker lijken de Spanjaarden verslagen te worden. Toch is dit niet het geval, doordat de verdeeldheid toeslaat en de aanhangers van de verschillende godsdiensten lijken het vermogen om samen te werken kwijt.

In 1579 wordt op aandringen van Willem van Oranje toch de Unie van Utrecht getekend en het Noorden vormt samen een eenheid tegen de gevaren die uit het Zuiden dreigde te komen. Willem is enigszins teleurgesteld dat het Zuiden trouw blijft aan Spanje en dat het Noorden en het Zuiden niet zijn verenigd.

Willem is in de tussentijd nog een aantal malen getrouwd en hij heeft in die huwelijken ook nog een aantal kinderen gekregen. De verschillende huwelijken van Willem hebben een grote bijdrage geleverd, aangezien zijn vrouwen vaak rijk, succesvol of machtig waren.