Verliezen we onze tolerantie in Nederland?

We kennen allemaal de verhalen over het tolerante Nederland, waar de mensen nuchter, gelukkig en tevreden met elkaar leven, waar iedereen de kans heeft om te zeggen wat hij of zij vindt, waar het gebruik van bepaalde softdrugs is toegestaan en waar gewoon over zaken als euthanasie gepraat kan worden. Maar is Nederland eigenlijk nog wel zo tolerant?
tolerantie-nl

De samenleving

Wanneer we kijken naar de samenleving, dan lijkt Nederland steeds harder te worden. Het sociale systeem ligt onder vuur en er is steeds minder solidariteit. Mensen die een uitkering hebben moeten maar eens serieuzer op zoek naar een baan en mensen die een zeldzame afwijking hebben, te dik zijn of roken moeten maar eens een hogere premie voor de ziektekostenverzekering betalen. Daarnaast is er binnen de samenleving ook steeds vaker kritiek op bepaalde bevolkingsgroepen, wat de tolerantie uiteraard niet ten goede komt.

De politiek

De politiek werkt ondertussen hard mee aan de afbraak van de Nederlandse tolerantie. Ons ooit zo liberale en vooruitstrevende drugsbeleid ligt onder vuur en wordt steeds minder liberaal. De werd wietpas is ingevoerd om het gebruik van wiet te reguleren en paddo’s zijn inmiddels verboden. De Nederlandse burger mag nu nog legaal wietzaadjes kopen en verkopen en thuis zijn eigen wietplantjes verbouwen. Het huidige beleid zou echter vooral veel hinderlijk toerisme aantrekken waar de Nederlandse burger veel last van heeft en er komt een steeds breder draagvlak voor een strenger alcohol & tabaksbeleid.

Daarnaast is de politiek ook steeds harder aan het worden tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Hoewel deze geluiden wellicht van origine uit de samenleving komen, is het feit dat het nu in de politiek wordt overgenomen niet bevorderlijk voor een vreedzame oplossing.

Tolerant?

De vraag of Nederland nog wel zo tolerant is, is dus eigenlijk vrij eenvoudig te beantwoorden. We zijn namelijk helemaal niet meer zo tolerant en de afbraak van de Nederlandse tolerantie is nog altijd in volle gang. En of we ooit weer dat mooie, tolerante land uit de verhalen worden, dat valt nog maar te bezien.