Huidige pensioenplicht moet worden afgeschaft

De Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, heeft een rapport uitgebracht waarin het pleit voor de afschaffing van de pensionplicht. Mensen zouden volgens de stichting zelf moeten kunnen bepalen hoe ze hun aanvullend pensioen opbouwen.

Mensen zouden de AOW volgens de Teldersstichting kunnen gebruiken als de basis voor het pensioen en daarnaast zou het voor mensen wel mogelijk blijven om met behulp van premies en belastingvoordeel een aanvullend pensioen op te bouwen. Hierbij geldt uiteraard wel een maximum aan belastingvoordeel dat kan worden behaald en mensen die anders kiezen moeten vrij zijn om dit te doen.De pensioenopbouw zou aan de persoon moeten worden gekoppeld en niet langer aan de baan van de persoon. Iedereen moet dezelfde mogelijkheden krijgen om een pensioen op te bouwen en iedereen moet zelf kunnen bepalen wie de pensioenregeling uitvoert. Hierbij zouden zowel fondsen als verzekeraars een mogelijkheid zijn.Kamerleden van de VVD vinden het goed dat de stichting onafhankelijk heeft nagedacht over het probleemstuk. We zullen in de toekomst hard moeten werken om ons pensioenstelsel te behouden en daarom is het belangrijk dat organisaties die gespecialiseerd zijn in structurering en het oplossen van complexe problemen naar het pensioenstelsel kijken.