Hoe soepel is het ontslagrecht?

In april van dit jaar werd het Sociaal Akkoord nog als een bijna historische mijlpaal gepresenteerd. Toegegeven, op basis van het eerder gesloten regeerakkoord was het moeilijk denkbaar dat werkgevers, werknemers en kabinet het eens zouden worden over deze lastige maatregelen. De hoofdlijnen omvatten onder meer het herstructureren van de overdreven flexibele arbeidsmarkt, de maximale WW-duur van drie jaar en het vertraagd invoeren van een versoepeld ontslagrecht. Maar wat op papier een akkoord is betekent nog lang niet altijd hetzelfde in de praktijk. Vooral over het ontslagrecht blijven veel vragen gesteld worden.

ontslagrecht-arbeid-yuris

Geen eensgezindheid
De PvdA heeft weliswaar voor elkaar gekregen dat het ontslagrecht op korte termijn nog niet versoepeld wordt, maar welke alternatieven worden hier op de lange termijn voor geboden? In juni 2012 pleitte nota bene PvdA’er Hans Spekman nog fel tegen deze maatregel. De stelling dat versoepeling van het ontslagrecht de economie zou stimuleren wordt door hem en een groep hoogleraren pertinent van tafel geveegd. Ook vanuit de bonden was er veel angst, die in deze economisch zware tijden massaontslagen vrezen bij het uitvoeren van deze plannen. Van de ondernemers verwacht echter 55% dat deze maatregel een positief effect op de economie heeft.

Struikelblok in de Eerste Kamer
Hoe de toekomst van het ontslagrecht er concreet uit gaat zien zullen we weten in het november. Dan zal het hiertoe ontworpen wetsvoorstel worden ingediend in de Tweede Kamer. Wanneer deze wordt goedgekeurd zal de maatregel naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 1 januari 2016 van kracht worden. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat het voorstel ook nog door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd en dat is op dit moment allerminst zeker. Er gaan geluiden dat de Eerste Kamer niet van plan is de voorstellen uit de Tweede Kamer zonder meer goed te keuren.

Advies
Ontslagrecht kan worden geschaard onder het kopje arbeidsrecht. Dat geeft immers aan wat de arbeidsverhouding is tussen werknemer en werkgever. Het bepaald de rechtspositie van de werknemer en de regels van het Burgerlijk Wetboek zijn erop van toepassing. Worden deze geschonden, dan kan de overeenkomstig nietig worden verklaard.

In dit geval voelt een werknemer zich niet veilig of op een gezonde manier behandeld, dus het aannemelijk dat men hun rechten oproept. Vaak ontbreekt de kundigheid in details, en dus is het belangrijk om vakkundig op de hoogte te worden gebracht. Juridische rechtshulp bureaus zoals Yuris zijn gespecialiseerd in o.a. arbeidsrecht. Zij begeleiden werknemers bij het juridische deel van hun werk. De focus heeft men daarbij ook op ontslagrecht en via een blog informeert het de consument hier o.a. over.